fbpx

Workshop – Netwerken

Gebruikt de kandidaat zijn of haar netwerk om de droombaan te vinden?

Weet men hoe het netwerk eruit ziet en hoe je die het beste in kunt zetten?In deze workshop gaan we vaststellen wat de kandidaat wil bereiken met netwerken. We gaan het netwerk in kaart brengen en we maken een plan hoe je je netwerk verder gaat uitbreiden.

De kandidaat krijgt tips over de "Do's and Dont's" tijdens netwerkborrels en hoe je je hier goed op voorbereid.

Na deze workshop gaat de kandidaat het netwerk optimaal gebruiken.... want 80% van de banen wordt gevonden door te netwerken.

Ik was laatst op een kappers event met een borrel na afloop. Ik heb mezelf gedwongen er naar toe te gaan en te netwerken. Vreselijk vond ik het. De Tips die Astrid geeft in deze workshop hebben mij wel geholpen. Achteraf was het best leuk en zeker ook zinnig. Ik heb op internet gezocht waar de volgende bijeenkomst is.


Jane
Kapster

Ik ken best veel mensen binnen het onderwijs maar had er nooit zo bij stil gestaan. Door mijn netwerk in kaart te brengen had ik een mooi overzicht en kon ik mijn plan van aanpak hier vanuit maken. Super leuk om weer contact te hebben met oud collega's die ik lang niet had gesproken. Ik ga nu mijn netwerk ook verder uitbreiden.

Michelle
Docente

Door een aantal mensen in mijn netwerk te benaderen merkte ik dat men eigenlijk heel enthousiast reageert. Als je om hulp vraagt zijn mensen echt bereid je te helpen. Een oud collega heeft voor mij een koffiemoment geregeld met zijn baas. Nu ga ik hem weer helpen met een kosten-baten analyse waar hij niet uit komt. Hoe leuk is dit!

John
Controller

>