fbpx

Coaching voor werknemers

Coaching voor werknemers (on the job)

In het geval van coaching is het de doelstelling om uw medewerker zo snel en zo goed mogelijk te begeleiden.


Coaching on the job kan onder andere wordt ingezet bij:

* dreigende uitval bij overspannen en burn-out klachten

* werk gerelateerde klachten met kans op uitval

* samenwerkingsproblemen in een team

* verstoorde balans werk en privé

* overige


We maken concrete afspraken over de doelstelling van de interventie en de duur van het traject.


Tijdens coaching on the job stimuleren we een proactieve houding en beroepen we op commitment om in gezamenlijkheid te komen tot een succesvol resultaat.


Ieder traject bij Stimulanszz is op maat. Stimulanszz hanteert de volgende aansporingen:


Denken: Tijdens de coachingsgesprekken wordt aan de cliënt vragen gesteld waarover moet worden nagedacht.

Doen: In de tussenliggende periodes van de gesprekken wordt de cliënt gevraagd iets te doen en krijgt een opdracht mee. Door iets te gaan doen wordt de cliënt gedwongen tot het maken van keuzes. De online workshops waar de deelnemer zelfstandig tussen de gesprekken door aan kan werken zijn een goede aanvulling.

Reflecteren: De opdracht wordt in het volgende contactmoment besproken, hoe ging het, wat ging goed, wat ging minder goed en wat heb je hiervan geleerd?

Herhalen: Op basis van de ervaring gaat de cliënt het ook anders en beter doen. Door herhaling zorg je ervoor dat ingesleten gewoontes worden doorbroken.


Stimulanszzonline

De meerwaarde van samenwerken met Stimulanszz is dat er online workshops worden aangeboden. De cliënt kan toegang krijgen tot de workshops die van toepassing zijn op de persoonlijke situatie.


 Alfred

Werkgever 

Onlangs heb ik een zeer gewaardeerde medewerker aangemeld voor een coachingstraject bij Stimulanszz. Mijn medewerker had ook tijdens een gesprek aangegeven dat hij het prettig vond om met een coach in gesprek te gaan. Een intakegesprek volgde met Astrid. Daarna kreeg ik een offerte met daarin een beschrijving van de situatie en de aanpak waar Astrid voor koos. Helder uiteengezet met de duur en de kosten van het traject.

Astrid had ook twee workshops opgenomen in het traject waaraan de medewerker tussen de gesprekken door aan kon werken.

We zijn nu een half jaar verder en het traject begint vruchten af te werpen. De medewerker voelt zich prettiger en de kans dat er een ziekmelding komt is nu nihiel.

Een goede investering dus!

Een medewerker liep helemaal vast in de balans werk en privé. Werken in combinatie met jonge kinderen, slapeloze nachten en daardoor spanningen in de relatie had zijn weerslag op het werk. De kringen onder zijn ogen werden steeds zwarter. Na een goed gesprek besloten we de hulp van Astrid in te roepen. Soms is dat steuntje in de rug zo bepalend!


Paul

HR Manager

Een collega op de administratie liet zich volledig ondersneeuwen door haar collega's die er al jaren zaten. Ze kon het niet meer aan. Huilend zat ze op mijn kantoor. Met Astrid is ze nu tijdens de coachingssessies begonnen aan weerbaarheid en grenzen aangeven.  Dat werkt goed. Ze oefenen nu met lastige situaties en ze krijgt inzicht door te reflecteren. Ze heeft door dat ze de situatie ook meer in eigen hand kan nemen.

Annet
 Ondernemer

Timemanagement en structuur aanbrengen in het werk, dat zijn de thema's waar een medewerker nu aan werkt samen met Astrid. 

Ze voeren er gesprekken over en tussentijds werkt mijn werknemer aan de online workshop.

Die combi werkt erg goed. Ik zie al verbetering en een werknemer die in de ochtend veel vrolijker op het werk verschijnt.

Hoe fijn is dat!


Albert
Werkgever

Wie gingen u nog meer voor?

Uw medewerker kan toegang tot online workshops

Workshops voor werknemers

Stimulanszz heeft diverse thema's uitgewerkt in workshops. Bekijk via de link de onderwerpen.

  • Professioneel
  • Doeltreffend
  • Concreet

Waarom Stimulanszz?

Stimulanszz is specialist op het gebied van mens, arbeid en communicatie en garandeert kwaliteit vanuit persoonlijke aandacht voor onze klanten gecombineerd met een doeltreffende arbeidsmarktbenadering.

De aanpak 

De doelstelling is; de cliënt zo snel en zo goed mogelijk begeleiden.

We maken concrete afspraken over de doelstelling van de interventie en de duur van het traject. Tijdens de diverse trajecten stimuleren we een proactieve houding en beroepen we op commitment om in gezamenlijkheid te komen tot een succesvol resultaat.

Ieder traject bij Stimulanszz is op maat. 


Communicatie en verslaglegging

Gedurende de loop van het traject wordt de werkgever geïnformeerd over het verloop van het traject.

Uitgangspunt bij verslaglegging is dat dit op een integere wijze gebeurt waarbij vertrouwelijkheid gegarandeerd wordt met betrekking tot persoonlijke zaken. Verslaglegging biedt een handvat en werkt stimulerend tijdens het traject.

De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten, ontwikkelingen en resultaten van de cliënt. Tijdens alle communicatie met de opdrachtgever wordt de privacy van de cliënt in acht genomen, alle schriftelijke communicatie naar de werkgever wordt allereerst aan de cliënt voorgelegd en goedgekeurd.


AVG 

Stimulanszz werkt volgens de AVG wetgeving en gaat zorgvuldig om met de privacy van de opdrachtgever en de cliënt. Op de website van Stimulanszz kunt u de privacyverklaring bekijken.  


Referenties en opdrachtgevers

Op de website kunt u deze bekijken


Maak kennis met Astrid Selier en bekijk de video

>