fbpx

Werkgevers advies

Werkgevers Advies

U heeft geen HR medewerker of afdeling omdat uw onderneming daar te klein voor is.

U heeft een HR vraagstuk waar u advies over nodig heeft of een HR klus.

Stimulanszz heeft ruime HR ervaring en kennis om u daarbij te helpen.


 Alfred

Werkgever 

De wet poortwachter is voor mij onbekend terrein. Ik had gewoonweg niet de tijd om me hier volledig in te verdiepen. Maar het is wel belangrijk want als je jet als werkgever niet goed uitvoert kan het UWV flinke sancties geven. Daarom besloot ik de hulp van Astrid in te roepen. Zij heeft de dossiers getoetst en ons voorzien van goed advies over de handelswijze.

De CAO is aan veranderingen onderhevig. Ik heb als HR manager niet de tijd om ons personeelshandboek aan te passen. Dat was de ideale klus waar we Astrid op uur basis voor hebben ingehuurd. Ze heeft het hele boek doorlopen en nu is het weer in orde. Heel fijn dat ze met haar frisse blik ons personeelshandboek weer up to date heeft gemaakt. Hier zijn we erg blij mee.

Paul

HR Manager

Ons beoordelingssysteem was verouderd. Ik heb binnen mijn onderneming geen medewerkers die de vaardigheden en kennis hebben om dit te moderniseren. Astrid heeft dit voor ons gedaan. Ze heeft mij ook begeleid in de stappen die we moeten nemen en de eerste ronde heeft ze ons daarin ondersteund. Zo kon ze waar we tegenaan liepen weer aanpassen.

Het was een fijne samenwerking.

Annet
 Ondernemer

We hebben al een tijdje een vacature waar we geen geschikte kandidaat voor hebben kunnen vinden. We hebben Astrid gevraagd dit voor ons te doen. Door haar ervaring bewandeld ze de wervingswegen weer anders dan wij normaliter zouden doen. Tevens heeft ze een groot netwerk en dus een goed bereik. Binnen een korte tijd was het Astrid gelukt om twee kandidaten te vinden.


Albert
Werkgever

Wie gingen u nog meer voor?

Workshops voor werkgevers

Voor werkgevers zijn ook workshops beschikbaar


Waarom Stimulanszz?

Stimulanszz is specialist op het gebied van mens, arbeid en communicatie en garandeert kwaliteit vanuit persoonlijke aandacht voor onze klanten gecombineerd met een doeltreffende arbeidsmarktbenadering.

De aanpak 

De doelstelling is; de cliënt zo snel en zo goed mogelijk begeleiden.

We maken concrete afspraken over de doelstelling van de interventie en de duur van het traject. Tijdens de diverse trajecten stimuleren we een proactieve houding en beroepen we op commitment om in gezamenlijkheid te komen tot een succesvol resultaat.

Ieder traject bij Stimulanszz is op maat. 


Communicatie en verslaglegging

Gedurende de loop van het traject wordt de werkgever geïnformeerd over het verloop van het traject.

Uitgangspunt bij verslaglegging is dat dit op een integere wijze gebeurt waarbij vertrouwelijkheid gegarandeerd wordt met betrekking tot persoonlijke zaken. Verslaglegging biedt een handvat en werkt stimulerend tijdens het traject.

De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten, ontwikkelingen en resultaten van de cliënt. Tijdens alle communicatie met de opdrachtgever wordt de privacy van de cliënt in acht genomen, alle schriftelijke communicatie naar de werkgever wordt allereerst aan de cliënt voorgelegd en goedgekeurd.


AVG 

Stimulanszz werkt volgens de AVG wetgeving en gaat zorgvuldig om met de privacy van de opdrachtgever en de cliënt. Op de website van Stimulanszz kunt u de privacyverklaring bekijken.  


Referenties en opdrachtgevers

Op de website kunt u deze bekijken


Maak kennis met Astrid Selier en bekijk de video

>