fbpx

Workshop – Financieel CV

Met een financieel CV kan de kandidaat duidelijk maken aan werkgevers welke, en hoeveel ondersteuning zij kunnen krijgen als ze de kandidaat in dienst nemen? 

We gaan het voor een werkgever aantrekkelijker maken.

Deze workshop is ontwikkeld in samenwerking met Rene Bruinsma van Bruinsma- Advies. Het geeft meer informatie over financieel CV ’s en hoe je die kunt maken en gebruiken.

Wie kan dit instrument inzetten?

  • Uitkeringsgerechtigden (o.a. WW uitkering)
  • Als je behoort dat de doelgroep “Banenafspraak (iedereen met een doelgroep register)
  • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
  • Wajongers met arbeidsvermogen
  • Werkende jongeren met een arbeidsbeperking

De kandidaat leert meer over loonkostenvoordelen, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Werkzoekenden en werkgevers weten vaak niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is.

Jim Carson

Rudolf

Productie medewerker

Het laten zien wat je waard bent is altijd lastig. Ik heb weinig tot geen werkervaring en ik moet werkgevers in één sollicitatiebrief en CV zien te overtuigen. Daarnaast heb ik een afstand tot de arbeidsmarkt dus sta ik al met 2-0 achter. Om werkgevers een duwtje in de juiste richting te geven heb ik met behulp van deze workshop mijn financiële CV gemaakt.

Julia Hardy

Carla

Interieur verzorgster

Het financiële CV heeft mij geholpen om (financiële) twijfels en onzekerheden bij de werkgever weg te nemen en te laten zien welke mogelijkheden er zijn. Vaak zijn werkgevers hier niet van op de hoogte. Door complexe wet- en regelgeving was het voor mij ook lastig om dit helder voor ogen te hebben. Deze workshop heeft me daar zeker bij geholpen.

Peter Dawson

Robert

Adviseur

Het is de bedoeling dat werkgevers over de streep getrokken worden om iemand een baan aan te bieden. Als je weet dat iemand heel geschikt is voor de baan, en je ook nog subsidie kunt krijgen omdat je bijvoorbeeld iemand met een uitkering een kans geeft, dan is het natuurlijk extra aanlokkelijk om hem of haar een contract aan te bieden.