fbpx

Voor werkgevers

Werkgevers kunnen Stimulanszz inschakelen voor outplacement trajecten, re-integratie 2e spoor en coachingstrajecten.

Ons dagelijks leven bestaat uit; werken, opvoeden, zorgen voor anderen en leuke dingen doen. De meeste mensen regelen dat prima zelf. Toch komt iedereen wel eens in een situatie dat extra ondersteuning nodig is. Denk aan werkloosheid, re-integratie na (langdurig) ziekte of het vastlopen van de carrière. 

De cliënten cq deelnemers krijgen toegang tot de leeromgeving en kunnen ter ondersteuning van het individuele traject gebruik maken van de workshops.

Outplacement

Stimulanszz biedt outplacement trajecten op een persoonlijke manier. Bij outplacement moet een werknemer een baan gaan zoeken bij een andere werkgever omdat de arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever is of wordt stopgezet. Er wordt altijd gezocht naar een nieuwe plek buiten de huidige organisatie. 

Doordat bij outplacement altijd sprake is een verandering in iemands leven staat Stimulanszz stil bij de emoties en gevoelens die dit oproept. Door de gesprekken gaat de kandidaat de situatie verwerken en los komen van de oude situatie. Er komt ruimte om voorruit te kijken en een nieuwe toekomst op te bouwen.

Re-integratie 2e spoor

Zodra duidelijk is dat een "zieke" werknemer niet meer terug kan keren op de werkplek of op een andere plek binnen de organisatie start u zo snel mogelijk de re-integratie 2e spoor. U bent verplicht hier inspanning voor te leveren, sterker nog……. het UWV zal u in een later stadium u hierop beoordelen.

Tijdens de verplichte loondoorbetalingsperiode heeft u vaak te maken met hoge kosten, de werknemer moet worden vervangen of de collega’s ervaren een hogere werkdruk waardoor de kans op ziekte toeneemt. Dat wilt u niet! Voor beide partijen is het dus van belang om zo snel mogelijk te re-integreren in een passende functie bij een andere werkgever.

De winst is dat de werknemer nieuwe uitdagingen ervaart en weer gemotiveerd raakt om een nieuwe start te maken. Dan is het ook aan de werknemer gelegen om na het aanvaarden van een andere baan waar u hem naar toe heeft geholpen ontslag te nemen en een start te maken bij de andere werkgever.

Wij maken een afspraak met de zieke werknemer en onderzoeken zijn/haar mogelijke herplaatsing. U krijgt een heldere rapportage met betrekking tot de haalbaarheid. Naast het ondersteunen van de medewerker zullen wij actief zelf acquisitie doen om de medewerker zo snel mogelijk bij een andere onderneming te plaatsen.Coaching on the Job

Als een medewerker dreigt uit te vallen in verband met spanningen op het werk kan Stimulanszz worden ingezet voor coaching on the job. Dit kan te maken hebben we spanningen binnen de organisatie, samenwerkingsproblemen, werkdruk of de balans tussen werk en privé. Onze Werkwijze:

Allereerst zal er een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek met de betrokkene. Op basis van dit intakegesprek wordt er een intakeverslag gemaakt met daarin de aanpak en duur van het traject. Er wordt aangegeven hoeveel gesprekken nodig zijn om het doel te behalen.

We maken concrete afspraken over de doelstelling van de interventie en de duur van het traject.

De deelnemer krijgt toegang tot de online workshops die relevant zijn, ter ondersteuning van het individuele offline traject.

Ieder traject bij Stimulanszz is op maat. Stimulanszz hanteert de volgende aansporingen:

Denken: Tijdens de coachingsgesprekken wordt aan de cliënt vragen gesteld waarover moet worden nagedacht.

Doen: In de tussenliggende periodes van de gesprekken wordt de cliënt gevraagd iets te doen en krijgt een opdracht mee. Door iets te gaan doen wordt de cliënt gedwongen tot het opstellen van keuzes.

Reflecteren: De opdracht wordt in het volgende contactmoment besproken, hoe ging het, wat ging goed, wat ging minder goed en wat heb je hiervan geleerd?

Herhalen: Op basis van de ervaring gaat de cliënt het ook anders en beter doen. Door herhaling zorg je ervoor dat ingesleten gewoontes worden doorbroken.

Rapportages en communicatie

Maandelijks de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de activiteiten, ontwikkelingen en resultaten. Tijdens alle communicatie met de opdrachtgever wordt de privacy van de werknemer in acht genomen, alle schriftelijke communicatie naar de werkgever wordt allereerst aan de werknemer voorgelegd en goedgekeurd.

Wie gingen u voor?

>