fbpx
Workshop voor werkzoekenden
Guide

Workshop - Beroepskeuze

1 None

Allereerst gaan we kijken waar jouw sterktes en zwaktes liggen. Dat gaan we doen door middel van onderstaande vragen:

Sterkte/zwakte - analyse

Karakteriseer jezelf aan de hand van drie lijsten met:

1. bijvoeglijke naamwoorden

2. werkwoorden

3. capaciteiten en talenten

Het gaat erom een scherper beeld te krijgen van de manier waarop je naar uzelf kijkt en van de wijze waarop anderen naar jou kijken.

Daarna gaan we een lijst  laten invullen door 4 à 5 mensen uit uw privé- of (vorige) werkomgeving die jou goed kennen.

Stap 1. bijvoeglijke naamwoorden 

Deze bijvoeglijke naamwoorden maken over het algemeen een positieve indruk en kunnen een goed hulpmiddel zijn bij het karakteriseren van uw persoon. Noteer alle bijvoeglijke naamwoorden waarvan jij denkt dat zij op jou van toepassing zijn. Selecteer vervolgens die vijf bijvoeglijke naamwoorden die je het meest karakteriseren en vul ze in op het score formulier (zie download button onderaan deze pagina)

Aandachtig 
actief 
alert 
ambitieus 
analytisch 
artistiek 
Bedachtzaam 
begaafd 
behulpzaam 
beschaafd 
bescheiden 
betrokken 
betrouwbaar 
Consequent 
constructief 
creatief 
Democratisch 
detaillistisch 
diplomatiek 
discreet 
doelgericht 
dynamisch 
Economisch 
eerlijk 
efficiënt 
energiek 
enthousiast 
evenwichtig 
extravert 
Fantasierijk 
filosofisch 
flexibel 
Geacht 
gebalanceerd 
gedistingeerd 
geduldig 
geïnformeerd 
goedgehumeurd 
gul 
Helder 
hoffelijk 
humoristisch
Individualistisch 
initiatiefrijk 
inspirerend 
intellectueel 
Kalm 
krachtig 
Logisch 
loyaal 
Methodisch 
moedig 
Objectief 
onafhankelijk 
ondernemend 
openhartig 
oplettend 
opmerkzaam 
oprecht 
optimistisch 
ordelijk 
overtuigend 
overwogen 
Perfectionistisch 
persoonlijk 
positie 
praktisch 
Realistisch 
redelijk 
respectvol 
ruimdenkend 
Scherpzinnig 
sociaal 
strijdlustig 
sympathiek 
systematisch 
Tactvol 
toegevend 
tolerant 
trots 
Veeleisend 
vindingrijk 
visie hebbend 
vooruit denkend 
vriendelijk 
Waardig 
waarheidlievend 
welsprekend 
Zelfstandig 

Stap 2: Werkwoorden 

Alle werkwoorden op de onderstaande lijst drukken een bepaalde activiteit uit. Selecteer vervolgens die vijf werkwoorden die je het meest karakteriseren en vul ze in op het score formulier (zie download button onderaan deze pagina)
Aan het hoofd staan 
aanbevelen 
aanbieden 
aannemen 
aanpassen 
aanvoelen 
aanwijzingen geven 
adviseren 
afhandelen 
afleveren 
afwenden 
analyseren 
anticiperen 
antwoorden 
Bedenken 
bedienen 
begeleiden 
begunstigen 
behalen 
behandelen 
beheren 
behouden 
beïnvloeden 
bemachtigen 
bemiddelen 
benutten 
beoefenen 
beoordelen 
bepalen 
beredeneren 
bereiken 
berekenen 
beschermen 
besluiten 
bespreken 
bestuderen 
bevestigen 
bevorderen 
bewaken 
bewerken 
bewijzen 
bijeenbrengen 
bijhouden 
budgetteren 
Checken 
classificeren 
coachen 
complementeren 
conceptualiseren 
conserveren 
consolideren 
construeren 
controleren 
coördineren 
corrigeren 
Definiëren 
delen 
diagnosticeren 
dienen 
doorzoeken 
Elimineren 
evalueren 
experimenteren 
exploiteren 
Financieren 
formuleren 
Gebruiken 
geleiden 
genereren 
geven 
Handelen 
hanteren 
helpen 
herinneren 
herzien 
Identificeren 
illustreren 
implementeren 
improviseren 
in kaart brengen 
indelen 
indienen 
informeren 
initiëren 
inspecteren 
inspireren 
installeren 
instellen 
instrueren 
instuderen 
integreren 
interpreteren 
interviewen 
inventariseren 
invoeren 
Keuren 
klaarspelen 
Laten zien 
leren 
lesgeven 
lezen 
loodsen 
luisteren 
Maken 
Meedelen 
meevoeren 
memoreren 
motiveren 

Stap 3: Capaciteiten en talenten

Nadat je de score van bovenstaande lijsten hebt ingevuld in het scoreformulier download je het vragenformulier capaciteiten en talenten. Deze laat je door drie mensen die je kent invullen. Kies een (oud) collega, je beste vriendin en een familielid. Als je de lijsten terug hebt gekregen ga je ze vergelijken en vul je in het scoreformulier de vijf beste in.

Downloads voor bij deze les

Hierboven staat de download voor het vragen formulier beroepskeuze. Download het formulier en vul het in.

Wat nu?

Je gaat het score formulier en de ingevulde vragen formulier beroepskeuze mailen naar Astrid

stimulanszz@outlook.com

Astrid gaat een analyse maken en nodigt je uit voor het eerste coachingsgesprek. 

Ondertussen download je het vragenformulier "de zeven eigenschappen"en deze vul je in, deze gaan we ook bespreken in het coachingsgesprek

Astrid Selier

Wat kan ik van een coachingsgesprek verwachten?

Coachen is resultaatgericht en daarom start ieder coachingsgesprek met de vraag waarom het gesprek wordt ingegaan. 

Een duidelijke doelstelling is noodzakelijk om richting te geven en om aan het einde het resultaat te kunnen meten.

De coach en gecoachte werken samen om een verandering te bewerkstelligen. Hierbij heeft de gecoachte het initiatief.

Samenwerken veronderstelt dat er bij beiden een bereidheid is om een inspanning te verrichten.

Het initiatief bij de gecoachte betekent dat niet de coach, maar de gecoachte invloed uitoefent op wat er het beste kan gebeuren, wat de volgende stap is en wanneer die het beste genomen kan worden.

Dit betekent dat niet de coach, maar de gecoachte primair verantwoordelijk is voor de ontwikkeling.

Meer workshops van Stimulanszzonline

Voor werkzoekenden

Wil je nog meer workshops doen van stimulanszzonline? Dan zijn er vele mogelijkheden. Bekijk hier het overzicht van alle workshops

Alleen voor deelnemers

Jouw beroepskeuze

Powered by Thrive Apprentice
Pen
>