fbpx
Workshop voor werkzoekenden
Guide

Workshop - Je doel en plan van aanpak

1 None

Doelen zorgen ervoor dat je bewust wordt van wat je wilt in het leven.

Dat je nadenkt over wat jij eruit wilt halen en wilt bereiken. En dat je vervolgens de middelen erbij zoekt om dat te bereiken. Doelen stellen is bewust worden van wat er mogelijk is en zo erachter te komen dat jij tot heel veel in staat bent. Veel meer dan je ooit had gedacht. 

Succesvol doelen kunnen stellen zorgt ervoor dat je meer ontdekt wat je wilt en voldoening te halen uit het behalen van je doel.

Doelen geven aan wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. Ze sturen je gedrag en je gedachten.

Als je net een gele Smart hebt gekocht, zie je ineens overal dit soort auto’s. Dit is niet omdat er meer auto’s van dat merk zijn, maar omdat jij ze sneller opmerkt. Met het bewust stellen van je doelen creëer je hetzelfde effect. Ze zorgen ervoor dat je meer mogelijkheden ziet, meer denkkracht inzet en meer actie onderneemt om je doel te bereiken.

Jouw doelstellingen gaan we vastleggen met de SMART-Methode

Hiermee kun je concrete, richtinggevende en haalbare doelen formuleren die  S pecifiek,  M eetbaar,  A cceptabel,  R ealistisch en  T ijdgebonden zijn.

Je gebruikt de SMART-methode voor korte termijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die gemeten kunnen worden.

Met SMART-doelstellingen is de kans groter dat je jouw doelen, voor jezelf binnen de termijn bereikt.

Specifiek

Als je een doel stelt, is het belangrijk dat iedereen precies weet wat het doel inhoudt.

Stel bijvoorbeeld dat je het doel stelt dat je een nieuwe baan wilt. Je zou dat doel op verschillende manieren kunnen stellen:

  • Ik wil bij een ander bedrijf werken
  • Ik wil gaan solliciteren
  • Ik ga mijn CV updaten

Meetbaar

Meetbaar en specifiek gaan hand in hand als het gaat over SMART doelen stellen maar je moet dan wel aangeven binnen welk tijdsbestek je je doel wilt bereiken.

Als iets specifiek is, moet het ook meetbaar zijn. Een voordat je iets kunt meten, moet het wel specifiek gemaakt zijn. Deze twee gaan dus samen. 

Acceptabel

Dit onderdeel van SMART doelen stellen speelt vooral wanneer je doelen stelt die invloed op anderen hebben. Bijvoorbeeld als een partner of gezin hebt of als je kostwinnaar bent.

Stel dat jij graag van baan veranderen en je partner heeft ook net een carrière move gemaakt. Binnenkort moet de hypotheek worden overgesloten, dan is het handig om even te wachten. 

Realistisch

Doelen inspireren, maar alleen als ze realistisch zijn. Is je doel gebaseerd op realisme. Als je stelt dat je binnen een jaar als chirurg wilt werken is dat niet realistisch als je geen medici bent.

Tijdgebonden

Wat mij betreft hoort deze stap bij specifiek en meetbaar. Als je tijdgebonden toevoegt, maak je de doelen nog exacter en begrijpelijker. 

Als je doelen SMART maakt, heb je een veel grotere kans dat ze ook daadwerkelijk motiveren en inspireren en het gedrag van jouzelf te sturen. 

Formuleer eenvoudig jouw SMART doelen met het Stimulanszz 5-stappen model met vragen en voorbeelden van doelen en leerdoelen.

Download voor bij deze les

Download voor bij deze les

Astrid Selier

Heb je meer hulp nodig?

Dan kun je een coachingsgesprek aanvragen! Voel  je je verloren en richtingloos op het gebied van werk of het vinden van een andere baan? Dan kan een gesprek hierover je enorm helpen. Veel mensen dwalen rond zonder echt een plan te hebben.  Ik help je om je ware doel te achterhalen en te focussen.  De ideale manier om in kleine, handelbare stappen je doelen te realiseren.

Wat kan ik van een coachingsgesprek verwachten?

Coachen is resultaatgericht en daarom start ieder coachingsgesprek met de vraag waarom het gesprek wordt ingegaan. 

Een duidelijke doelstelling is noodzakelijk om richting te geven en om aan het einde het resultaat te kunnen meten.

De coach en gecoachte werken samen om een verandering te bewerkstelligen. Hierbij heeft de gecoachte het initiatief.

Samenwerken veronderstelt dat er bij beiden een bereidheid is om een inspanning te verrichten.

Het initiatief bij de gecoachte betekent dat niet de coach, maar de gecoachte invloed uitoefent op wat er het beste kan gebeuren, wat de volgende stap is en wanneer die het beste genomen kan worden.

Dit betekent dat niet de coach, maar de gecoachte primair verantwoordelijk is voor de ontwikkeling.

Meer workshops van Stimulanszzonline

Voor werkzoekenden

Wil je nog meer workshops doen van stimulanszzonline? Dan zijn er vele mogelijkheden. Bekijk hier het overzicht van alle workshops

Alleen voor deelnemers

Jouw doel en plan van aanpak

Powered by Thrive Apprentice
Pen
>